Beweging 3.0

Bij beweging 3.0 heb ik 5 opdrachten gedaan, die hieronder beschreven staan.

Interim-clustermanager Beweging 3.0 locatie de Lichtenberg

Periode:14 november 2011-1 mei 2012

Opdracht E:

 • Ontwikkel werkwijze voor de nieuw te starten afdeling palliatieve zorg.
 • Aansturing veranderingsproces van werken met teamleiders, naar meer zelforganisatie
 • Dagelijkse aansturing afdeling kleinschalige PG woningen (68 cliënten)
 • Dagelijkse aansturing dagbehandeling (dagelijks 21 cliënten)

Resultaat:

 • Afdeling palliatieve zorg is ontwikkeld en geopend.
 • Veranderingstraject van aansturing naar meer zelforganisatie is gerealiseerd.

Aanbeveling:

Marieke Swart (clustermanager):Hilde is een professionele, betrokken manager.Hilde inventariseert in korte tijd waar de verbeterpunten liggen van de verschillende afdelingen en zet deze punten in een werkplan waardoor de borging van de punten ook gewaarborgd is. Hilde werkt volgens een structurele planning waarin de diverse werkoverleggen met medewerkers en collega’s zitten. Dit maakt dat medewerkers weten waar ze aan toe zijn en kunnen rekenen op een consequente leidinggevende. De communicatie is hierdoor overzichtelijk en duidelijk.

Saskia Den Hartog (teamleider):Ik heb een aantal malenmet Hilde samengewerkt en haar ervaren als een betrokken en bevlogen persoon.
Zij weet heel snel de kwaliteiten van een ander naar boven te brengen en in het licht te zetten. Waardoor de ander in zijn kracht komt en daardoor meer tot zijn recht kan komen in een team of als individu. Hilde ziet medewerkers als het kapitaal van een organisatie, en zij zal vanuit haar passie meewerken aan het versterken van dit kapitaal.
Hilde’s empatisch en analytisch vermogen vormen hiervoor de basis.
Haar daadkracht en doelgerichtheid zorgen ervoor dat zij zich in hele korte tijd in een organisatie/team/afdeling kan inwerken en hoofd en bijzaken kan scheiden.
Ik heb Hilde ervaren als een fijne collega, die naast zakelijkheid ook een gezonde dosis humor heeft!

Coach Beweging 3.0 locatie De Lichtenberg

Periode:1 maart 2010-1 november 2011

Opdracht D:

Coachen van de EVV-ers en teamleiders van de gehele locatie bij de invoering van de nieuwe Zorgleefplan methodiek.

Resultaat:

EVV-ers en teamleiders zijn getraind in de zorgleefplan methodiek. Deze methode is geïmplementeerd in de manier van werken. Rapportage met aanbevelingen is besproken

Interim-manager Beweging 3.0 locatie Zilverschoon

Periode:19 maart 2010-1 augustus 2010

Opdracht C:

 • Maken en uitvoeren van een plan van aanpak met het doel het functioneren van de 6 PG teams te verbeteren (waaronder verbeteringen n.a.v. incident met dodelijke afloop waarbij de inspectie betrokken is).
 • Financiële begroting op orde
 • Coachen en ondersteunen manager PG

Resultaat:

 • Werkprocessen zijn aangepast teneinde de kwaliteit van zorg te kunnen borgen. Team en multidisciplinair team zijn op andere manier gaan samenwerken.
 • Manager is gecoacht, zodat zij de gehele PG afdeling kan aansturen.
 • Roostering aangepast op de begroting
 • ZLP methodiek is geïmplementeerd

Aanbeveling:

Annelies Kienhuis (locatimanager a.i.): Hilde heeft in de eerste helft van 2010 als interimmanager op Zilverschoon een belangrijke bijdrage geleverd door ”rust en regelmaat” te brengen op een PG-afdeling die dat dringend nodig had. Hilde is zowel inhoudelijk sterk alsook een overtuigend leidinggevende. Op haar eigen wijze, bescheiden maar ook duidelijk en prettig in de omgang, werkt zij gestaag aan datgene wat er is afgesproken. Tot slot heeft zij een duidelijk oog voor het grotere geheel van de organisatie en voegt zij ook op die wijze nadrukkelijk toe!

Interim-manager Beweging 3.0 locatie Zilverschoon

Periode:1 december 2009-18 januari 2010

Opdracht B:

 • Operationele aansturing van de afdeling tijdens het ziekteverlof van de afdelingsmanager.
 • Analyse vanwege zorgen om kwaliteit

Resultaat:

 • Analyse t.a.v. aansturing is gemaakt, daar verbeterprocessen vanuit de vorige opdracht bij Zilverschoon niet waren opgepakt en er zware zorgen ontstonden over de kwaliteit van zorg op de afdeling
 • Rapport met analyse en aanbevelingen is geschreven.

Aanbeveling:

Annelies Dam (locatiemanager):Wegens ziekte van de afdelingsmanager heeft Hilde waargenomen op een psychogeriatrische afdeling.  Zij werkt zich snel in, gaat onopvallend maar degelijk te werk. Maakt snel een analyse van de gang van zaken en stoelt daar haar plan op. Haar systematische en methodische aanpak brengt rust op de afdeling. Medewerkers voelen zich gewaardeerd en gehoord.

Interim-manager Beweging3.0 locatie Zilverschoon

Periode: 1 februari-24 april 2009

Opdracht A:

 • Aanpakken van de samenwerkingsproblemen tussen de teams en de zorgmanager , coaching manager
 • Het hoge verzuim aanpakken
 • Rol coördinerend verpleegkundige verhelderen en positioneren

Resultaat:

 • Verlaging van het ziekteverzuim van 13% naar 3,5 %
 • Samenwerkingsproblemen met de zorgmanager zijn aangepakt met als resultaat dat de manager weer terug is gekomen op de afdeling.
 • Coördinerend Verpleegkundigen op de locatie in positie gebracht.

Aanbeveling:

Lex Corbijn (locatiemanager):”Hilde heeft, als interim-leidinggevende, binnen enkele maanden het team van een PG afdeling inzicht gegeven in het eigen handelen en heeft daarmee een goede basis gelegd voor het hersteld vertrouwen tussen medewerkers en leidinggevende. Belangrijk bijkomend effect is dat het ziekteverzuim substantieel is gedaald en dat medewerkers met meer plezier naar hun werk gaan. Hilde werkte effectief en wist haar coaching vaardigheden optimaal te benutten.”

Caroline Boon (Zorgmanager PG):”Hilde Bellaard heeft in de periode mei/ juni 2009 een workshop teambuilding gegeven aan een huiskamergroep van verpleeghuis Zilverschoon te Nijkerk. Op een heldere, positieve en constructieve manier heeft Hilde met haar inzet en aanpak voor een omslag gezorgd in de groep. Er zijn zaken uitgesproken en afspraken gemaakt voor een nieuwe start. Dit heeft geresulteerd in een prettige groep die meer samenwerkt en waar de sfeer sterk verbeterd is.