Leger des Heils

Interim/ verandermanager Leger des Heils, locatie Buitenhaeghe

Periode:27 augustus 2012-1 mei 2013

Opdracht:

  • Ondersteuning van team afdelingsmanagers in het opstarten van procesmatig werken binnen de organisatie
  • Integreren Zorgleefplan systematiek in ECD systeem Clever
  • Coördinatie en ondersteuning bij de implementatie van methodisch werken in Clever op alle verpleegafdelingen.
  • Aansturing PG afdeling.

Resultaat:

  • ZLP methodiek is geïmplementeerd in Clever en de werkwijze is geïmplementeerd op de locatie.
  • Afdelingsmanagers zijn procesmatig en doelgericht gaan werken, waardoor de werkprocessen sterk verbeterd zijn en de kwaliteit beter bewaakt kan worden.

Aanbeveling:

Anne Marieke Groot (manager Primair Proces Leger des Heils):We hebben Hilde leren kennen als een analytische en procesmatige werker, die op zeer natuurlijke en prettige wijze medewerkers kan meenemen in een veranderingsproces. De opgedragen werkzaamheden heeft zij steeds naar volle tevredenheid verricht.