’s Heeren Loo

Bij ’s Heeren Loo heb ik 2 opdrachten uitgevoerd

Interim kwaliteitsmanager ’s Heeren Loo,locatie Verlengde Houtrak Gracht

Periode:1 juni 2012-  1 november 2013

Opdracht B:

Maken en uitvoeren van een plan van aanpak n.a.v. onder toezichtstelling inspectie in een kleinschalige woning voor intramurale en extramurale bewoners met Niet Aangeboren Hersenletsel

Resultaat:

  • De ondertoezichtstelling is opgeheven. Inspectie is tevreden  evenals de bewoners, hun familie en de medewerkers.
  • Werkprocessen zijn anders ingericht, waardoor het cyclisch bewaken van de kwaliteit van zorg geoptimaliseerd is.

Coach  ’s Heeren Loo, locatie Verlengde Houtrak Gracht

Periode:1 september 2011-maart 2012

Opdracht A:

  • Verbeteren bejegening van cliënten met Niet Aangeboren Hersenletsel door de medewerkers
  • Vergroten van de veiligheid en open communicatie in het team. Coachen van de medewerkers in hun persoonlijke werkdoelen
  • Schrijven van een analyse en maken en uitvoeren plan van aanpak.

Resultaat:

  • Eenduidige werkwijze naar cliënten door implementatie methodische kwaliteitscyclus Bejegening cliënten is verbeterd.
  • Een team die meer open communiceert en waarbij de competenties in kaart zijn gebracht en taken/ verantwoordelijkheden herverdeeld.
  • Familie meegenomen in de processen waardoor zij tevreden zijn.

Aanbeveling:

Annemarie Wensink (Manager Primais Proces ’s Heerenloo):Gedurende de periode dat ik met Hilde heb samengewerkt, heb ik haar leren kennen als een betrokken collega die met toewijding heeft gewerkt aan de coaching en ontwikkeling van medewerkers.Hilde is inventief, pragmatisch en efficiënt, daarnaast heeft ze veel kennis, van de doelgroep  en van verschillende management en coaching strategieën. Dit heeft geresulteerd in een team dat meer samenwerkt en waar de sfeer en de kwaliteit van zorg is verbeterd