Zinzia

Bij Zinzia heb ik 2 opdrachten uitgevoerd.

Interim manager Zinzia, locatie de Lingehof en Oranje Nassau’s Oord

Periode : 6 oktober 2015- 1 december 2016

Opdracht B:

 • Veranderingsproces begeleiden op de somatische afdelingen, de dagbehandelingen en de Hospice.
 • Zelforganiserende processen op gang brengen

Resultaat:

 • Werkwijze dagbehandeling aangesloten aan huidige eisen en financieringsvormen.
 • Overgang naar ECD gerealiseerd.
 • Professioneel/ Vrijwilligersteam geformeerd rond de Hospice-cliënten
 • Formatie en teamstabiliteit op orde. Kwaliteit van zorg verbetert. Eigenaarschap, stabiliteit, werkplezier en vertrouwen vergroot. Verzuim naar 2,3 %

Periode: 25 februari 2014-31 augustus 2015

Opdracht A:

 • Vergroten van stabiliteit, kwaliteit en professionaliteit op een PG locatie met 95 cliënten, in een situatie waarbij het gehele management op locatie is vervangen.
 • Begeleiden cultuurverandering.
 • Aansturing verandertraject medewerkers welzijn en WZB-ers op de locatie.

Resultaat:

 • Verandertraject van centrale activiteitenbegeleiding naar welzijn op de woning gerealiseerd.
 • Cultuurverandering gerealiseerd.
 • Formatie en teamstabiliteit op orde.
 • Kwaliteit van zorg verbetert.
 • Project informele zorg opgestart op de afdeling.
 • Tansitie naar andere werkmethodiek gerealiseerd.
 • Samenwerking en sfeer sterk verbeterd.
 • Nieuwe rol WZB-ers geimplementeerd.

Aanbevelingen:

Patricia Bender (regiomanager Zinzia):In haar functie als afdelingsmanager a.i. heb ik Hilde het afgelopen half jaar leren kennen als een goede leidinggevende.
Waarom goed? Zij is adequaat, zorgvuldig en betrouwbaar in haar functie en als mens. Zij is in staat geweest om, in combinatie met deze eigenschappen, haar kennis en vaardigheden zodanig in te zetten, in samenwerking met het team, dat haar opvolger een mooie start heeft kunnen maken om de mooie ambities van de organisatie verder waar te kunnen maken. 

José de Langen(de Langen consultancy):Als regiomanager a.i. gaf ik gedurende een jaar leiding aan Hilde bij Zinzia Zorggroep. Hilde was (en is nog) verantwoordelijk voor een PG-afdeling met circa 50 medewerkers. Daarnaast gaf zij leiding aan het team Welzijn en de nachtdienst. Hilde is een natuurlijke leider, die haar verantwoordelijkheid neemt. Zij is mensgericht en kan goed plannen, organiseren en samen werken. Vanuit een gedegen cliëntgerichte visie heeft Hilde de kwaliteit van de afdeling naar een hoger niveau gebracht. Hilde is een doortastende manager, gericht op het behalen van resultaten, waarbij zij de medewerkers en cliënten voortdurend meeneemt in de ontwikkelingen. Dank voor de fijne samenwerking!

Marloes Muijderman (afdelingsmanager PG, Zinzia):In de periode april tot september 2015 heb ik samen met Hilde gewerkt binnen Zinzia. Ik heb Hilde leren als een krachtige collega die recht door zee is. Wat haar krachtig maakt is dat zij in een korte periode de visie en missie van de organisatie “eigen” weet te maken en deze vol overtuiging uitdraagt.
Hilde is scherp in haar analyse en gaat strategisch te werk. Haar kwaliteit te reflecteren, kritische blik, doorzettingsvermogen en passie voor de zorg maakt haar een allround manager.
Hilde, ik heb met plezier met je samen gewerkt. Het lijkt mij leuk elkaar terug te zien!